Odborná sekcia
Dyslexia na hodinách anglického jazyka
Napísal Ivana Dulová   

Ako výstižne uvádza Matějček (1993), slovo dyslexia pochádza z gréckych slov δυς- a λέξις. Lexis znamená slovné vyjadrovanie, teda slovo, reč, jazyk, a predpona “dys-“ vyjadruje niečo oslabené, porušené či nedokonalé. Dyslexia teda v doslovnom preklade znamená ťažkosti so slovami, poruchu vo vyjadrovaní písanou rečou (teda písanie) a v spracovaní písanej reči (teda čítanie).

Čítať celý článok...
 
Čítanie verzus dyslexia
Napísal Ivana Dulová   

Ako uvádza Košč (1974), proces čítania zahŕňa vedomé zameranie na text, ktorý chceme dešifrovať, prenos grafických znakov do mozgu, ich dekódovanie, zostavenie do slov, uloženie do (najprv) krátkodobej pamäti, konfrontáciu s kontextom, spracovanie pomocou programov hľadajúcich zmysel čítaného textu s prihliadnutím na doteraz zachytený slovník príslušného jazyka a na informácie, ktoré môžu umožniť porozumenie nasledujúcim znakom a slovám, prípadne ich predvídať.

Čítať celý článok...
 
Spoločný európsky rámec pre jazyky
Napísal cdv.uniba.sk   

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES – CEF

Čo je spoločný európsky rámec?

Spoločný európsky rámec pre jazyky je dokument, ktorý vypracovala Rada Európy v rokoch 1989 až 1996. V roku 2001 ho prijali členské štáty Európskej únie. Cieľom tohto dokumentu, ktorý tvorí základ systému pre získavanie a overovanie jazykových zručností a schopností v európskych štátoch, je vytvoriť nielen jednotné pravidlá hodnotenia dosiahnutých vedomostí v cudzom jazyku, ale aj postup pri získavaní jazykových vedomostí daného cudzieho jazyka.

Čítať celý článok...