Ponuka kurzov

Ponúkame skupinové kurzy pre deti a dospelých s maximálnym počtom 12 žiakov v skupine (vo výnimočných prípadoch 15).

Vyučovacia hodina pre deti – 60 min / 3€
Vyučovacia hodina pre dospelých – 90 min / 4€

V prípade záujmu otvoríme i kurz s menším počtom študentov. (pozri Platobné podmienky)

Ponuka jazykov

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Taliansky jazyk
 • Ruský jazyk

Kurzy pre deti

 • Predškoláci (2 x 60min/týždeň = 60 stretnutí) – 180 €
 • Žiaci 1. – 9. ročníka (2 x 60min/týždeň = 60 stretnutí) – 180 €
 • Pre žiakov 8. – 9. ročníka ponúkame kurz zameraný na prípravu na prijímacie pohovory z anglického jazyka na bilingválne gymnáziá.

Kurzy pre deti slúžia na prehĺbenie učiva ZŠ, pričom dôraz bude kladený na precvičovanie štyroch základných jazykových zručností – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. Hodiny budú oživené využívaním počítačov, interaktívnej tabule, prácou s textami piesní, rozprávok, reálií anglicky hovoriacich krajín, sledovaním vhodných filmov slúžiacich na upevnenie výslovnosti, gramatických javov a prehĺbenie slovnej zásoby.

Kurzy pre dospelých

 • Úplní začiatočníci (beginner)
  (2 x 90 min/týždeň = 60 stretnutí) – 240 €
 • „Veční“ začiatočníci ☺ (elementary)
  (2 x 90 min/týždeň = 60 stretnutí) – 240 €
 • Mierne pokročilí (pre-intermediate)
  (2 x 90 min/týždeň = 60 stretnutí) – 240 €
 • Stredne pokročilí (intermediate)
  (2 x 90 min/týždeň = 60 stretnutí) – 240 €

Učebnice

Anglický jazyk

Žiaci 1. – 4. ročníkaKid´s Box 1-4, Cambridge
Žiaci 5. – 9. ročníkaMore! 1-4, Cambridge
DospelíFace 2 face, Cambridge

Taliansky jazyk

DospelíNuovo Magari B2

Cena kurzu nepokrýva náklady na učebnice. Pri zápise je možné si ich u nás objednať so zľavou.

Zápis do kurzov

Zápis: Začiatok septembra (termín bude spresnený vždy v priebehu júla – augusta).

Doplnenie do kurzov a definitívna uzávierka kurzov: prvý septembrový týždeň

Cambridgeské skúšky a certifikáty úrovne A2 (KET) a B1 (PET)