Obchodné a platobné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Jazykovej školy IN

Kurz je možné vyplatiť pri zápise v hotovosti.

Ponúkame možnosť zaplatenia celej sumy jednorázovo alebo v dvoch splátkach:

Deti

1. splátka pri zápise: 100 €
2. splátka do konca novembra: 80 €

Dospelí

1. splátka pri zápise: 150 €
2. splátka do konca novembra: 90 €


Kurzy s menším počtom študentov

Deti

2 deti10 €/osoba/60 min600 €/60 stretnutí
3 deti8 €/osoba/60 min480 €/60 stretnutí
4 deti6 €/osoba/60 min360 €/60 stretnutí
5 detí5 €/osoba/60 min300 €/60 stretnutí
6 detí4 €/osoba/60 min240 €/60 stretnutí
* Prípadne podľa dohody

Dospelí

215 €/osoba/90 min900 €/60 stretnutí
310 €/osoba/90 min600 €/60 stretnutí
48 €/osoba/90 min480 €/60 stretnutí
56 €/osoba/90 min360 €/60 stretnutí
65 €/osoba/90 min300 €/60 stretnutí
* Prípadne podľa dohody

Všeobecné obchodné podmienky Jazykovej školy IN