Naši lektori

Monika JuríkováPaedDr. Monika Hulenová

  • lektor anglického jazyka
  • vzdelanie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave – učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
  • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
  • najvyššie dosiahnuté vzdelanie: doktor pedagogiky (PaedDr.)

 

Ivana DulováPaedDr. Ivana Šuleková

  • lektor anglického a talianskeho jazyka
  • vzdelanie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia anglický jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra
  • najvyššie dosiahnuté vzdelanie: doktor pedagogiky (PaedDr.)

 

Zuzana Homolová

  • lektor anglického jazyka

 

Mária Maďarová

  • lektor anglického jazyka

 

Emanuele Profumi

  • lektor talianskeho jazyka

 

Jazyková škola IN disponuje ďalšími externými lektormi, ktorých angažuje podľa aktuálneho dopytu a otváraných kurzov.