Informácie pre rodičov žiakov prihlásených do kurzov prípravy na anglické Cambridgeské skúšky KET/PET a nemeckú skúšku DSD

V stredu 13.9. sa končí zápis do kurzov a všetci rodičia prihlásených žiakov dostanú informácie mailom ohľadom ďalšej organizácie.

V stredu 20.9. sa v čase 14.30 – 15.30 bude konať testovanie všetkých prihlásených do kurzov prípravy na anglické Cambridgeské skúšky KET/PET. Prosím, oznámte svojim deťom, aby najneskôr o 14.25 čakali vo vestibule školy. Prídeme si ich vyzdvihnúť. Testovanie bude prebiehať v triede 8. C. Žiaci budú testovaní z úrovne A2 – názov skúšky – KET a podľa výsledkov budú rozdelení do skupín.

Tí žiaci, ktorí už teraz zvládnu danú úroveň minimálne na 75 %, budú zaradení do kurzu prípravy na skúšku úrovne B1 – názov skúšky – PET, na ktorú ich v prípade vášho záujmu prihlásime v priebehu apríla – júna 2018.

Tí, ktorí v testovaní získajú menej ako 75 %, budú zaradení do kurzu zameranom na dosiahnutie úrovne A2 – KET. Na danú skúšku ich opäť v prípade vášho záujmu prihlásime v priebehu apríla – júna 2018. Môžete sa však rozhodnúť aj pokračovať nasledujúci šk. rok v kurze s prípravou na vyššiu úroveň B1 – PET a potom až prihlásiť dieťa na tento vyšší stupeň skúšky. To sa týka najmä žiakov terajších 7. ročníkov.

O výsledkoch testovania, zaradení do jednotlivých skupín a presnom čase kurzov vás budem informovať prostredníctvom mailu najneskôr v nedeľu 24. 9.

Všetky kurzy budú ale prebiehať 2 × do týždňa v utorok a štvrtok alebo v pondelok a stredu v čase so začiatkom medzi 14 – 15.00 a ukončením medzi 15 – 16.00 v závislosti od školského rozvrhu hodín.

Výška kurzovného na celý rok je 225 € plus poplatok za učebnice (PET for Schools Compact).

V cene kurzu sú zahrnuté testové materiály, niekoľko hodín s native speakerom (rodeným anglicky hovoriacim lektorom) zameraných na prípravu žiakov na ústnu časť skúšky, čas trávený opravou esejí, listov, správ a príbehov, ktoré budú žiaci pravidelne písať.

Cena skúšok (nie je zahrnutá do kurzovného) podľa aktuálneho cenníka Cambr. centra International House Bratislava, s ktorým naša škola spolupracuje, je:

  • KET: 90 €
  • PET: 105 €

Testovanie prihlásených na kurz prípravy na nemeckú skúšku DSD bude vo štvrtok 21. 9. o 14.30 – 15.30 v triede 8. C. 14.25 budú žiaci vyzdvihnutí vo vestibule školy.

Za skúšku DSD sa neplatí žiadny poplatok.