Cambridgeské skúšky a certifikáty úrovne A2 (KET) a B1 (PET)

Z dôvodu stále väčšieho záujmu o Cambridgeské skúšky a medzinárodne uznávané certifikáty úrovne A2 (KET) a B1 (PET) , rozhodli sme sa rozšíriť našu ponuku o špeciálne zamerané kurzy KET a PET. Ich cieľom bude príprava žiakov 7. – 9. ročníkov, ale aj starších či mladších uchádzačov, vo všetkých štyroch testovaných zručnostiach (rozprávanie, čítanie s porozumením, písanie a posluch) špeciálne vyškolenými lektormi.

Všetci prihlásení budú zadelení do kurzov na základe predtestovania, ktoré sa bude konať na začiatku septembra budúceho šk. roka.

Každý kurz sa bude uskutočňovať 2 × do týždňa od konca septembra do mája. Kurz môžu, samozrejme, navštevovať aj tí, ktorých cieľom nie je získanie Cambridgeského certifikátu. Ide o skúsenosť, nadobudnutie iných foriem jazykových zručností, ale najmä o prehĺbenie a rozšírenie si vedomostí získaných v školskom vyučovaní.

Cena kurzu: 225 eur + učebnice

Cena zahŕňa:

  • klasické kurzovné úvodné predtestovanie spojené s podrobným vyhodnotením všetkých testovaných zručností
  • špeciálne vytvorené doplnkové materiály vrátane testových sád
  • podrobné hodnotenie a rozbor esejí, správ a mailov, ktoré budú žiaci pravidelne písať v rámci prípravy na skúšku
  • organizačné zabezpečenie skúšky pre žiakov, ktorí sa rozhodnú ukončiť kurz jednou zo spomínaných skúšok KET/PET

V prípade záujmu otvoríme aj kurz zameraný na prípravu na DSD I (Deutsches Sprachdiplom).

Podrobnejšie informácie na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.