Jazyková škola IN

učiteľkaJazyková škola IN ponúka jazykové kurzy pre deti aj dospelých. Naša jazyková škola momentálne ponúka tieto jazyky: angličtina, taliančina, nemčina a ruština.

     

POZOR!

7. 9. – 9. 9. 2015 budú v kabinete anglického jazyka (ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 1. poschodie) v čase 13.00 – 17.00 h prebiehať ZÁPIS a úhrada školného.

Kurzy pre deti a dospelých, ktoré prebiehali v minulom školskom roku, budú pokračovať v rovnakom čase.

Aj v tomto školskom roku otvárame nové kurzy anglického, nemeckého, ruského a talianskeho jazyka.

Detské kurzy môžu mať charakter rozvíjania jazykového talentu, prípravy na skúšky a prijímacie pohovory alebo doučovania a prípravy na vyučovanie.

Začiatok kurzov bude v týždni od 14. 9. 2015.

 

Aktuality

7. 9. – 9. 9. 2015 budú v kabinete anglického jazyka (ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 1. poschodie) v čase 13.30 – 17.00 h prebiehať ZÁPIS a úhrada školného. Tešíme sa na vás!